Jak przekazać podatku na rzecz

Fundacji Św. Stefana?

                   Drodzy Bracia i Siostry - jeśli pragniecie przekazać 1% na rzecz Fundacji Św. Stefana w zeznaniu podatkowym podajemy tylko nr KRS i kwotę 1%. Rubryka H: "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"

pole nr 124 "Numer KRS": 0000 302 605

pole nr 125 kwotę - 1go %

 

 

W polu "Wnioskowana kwota": odpowiednią kwotę, która nie może być wyższa niż 1% końcowej sumy podatku po zaokrągleniu pełnych dziesiątek groszy w dół - czyli np: jeśli mamy kwotę podatku 20 568 zł 32 gr, to wpisujemy maksymalnie 205 zł 60 gr.

 

 

PL EN DE
serwisy internetowe serwisy internetowe www.epro.com.pl
under construction under construction